Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 MỚI VÀ CHUẨN NHẤT

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 gồm các biểu mẫu khác nhau như mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh BCTC… Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu chi tiết hơn về biểu mẫu báo cáo tài chính chuẩn nhất, được quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Căn cứ theo điều 100, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200 bao gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

 • Báo cáo tài chính năm gồm:
– Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ:

a) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01a – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02a – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03a – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN

 

mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

b) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01b – DN
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Mẫu số B 02b – DN
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03b – DN
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN

>> Xem Thêm: Kỳ lập và thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 chính xác nhất

2. Thông tin trình bày trong mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Căn cứ theo điều 101, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định 5 yêu cầu đối với thông tin trình bày trong báo cáo tài chính như sau:

 • Thông tin trên BCTC phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính đầy đủ, khách quan, không sai sót, cụ thể:

+ Thông tin đầy đủ: Bao gồm các thông tin cần thiết giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được bản chất, hình thức và rủi ro của các giao dịch và sự kiện. Trong một số trường hợp cần mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và tình huống có thể ảnh hưởng tới chất lượng và bản chất của khoản mục.

+ Trình bày khách quan: Không thiên vị khi lựa chọn hoặc mô tả các thông tin tài chính, đảm bảo tính trung lập, không chú trọng, nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ làm thay đổi mức độ ảnh hưởng của thông tin tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng Báo cáo tài chính.

+ Không sai sót: Không có sự bỏ sót trong việc mô tả hiện tượng và không có sai sót trong quá trình cung cấp các thông tin báo cáo được lựa chọn và áp dụng.

 • Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.
 • Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Tính trọng yếu của thông tin được  dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể.
 • Thông tin phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu.
 • Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán; So sánh được giữa các doanh nghiệp với nhau.

Để doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đúng hạn và không phải nộp tiền phạt chậm nộp thì sự hỗ trợ từ các phần mềm kế toán thế hệ mới như phần mềm kế toán online MISA AMIS được xem là sự lựa chọn tối ưu. Phần mềm giúp kế toán doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo tài chính chuẩn xác, đúng hạn; hỗ trợ doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ phải nộp tiền phạt do chậm nộp báo cáo, cụ thể:

 • Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Đầy đủ báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Giám đốc có thể xem báo cáo trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
 • Cảnh báo thông minh: Tự động cảnh báo khi phát hiện có sai sót.
 • …..

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *