Tag Archives: sản phẩm – dịch vụ

CHỮ KÝ SỐ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Thuế điện tử cho các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh Phú Thọ tại đường dẫn Thuedientu.gdt.gov.vn