Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót như thế nào?

Kê khai hóa đơn đầu vào là công việc bắt buộc của kế toán bởi đây là khoản chi phí được khấu trừ thuế. Tuy nhiên khi kế toán kê khai sót hóa đơn đầu vào phải xử lý như thế nào? Kê khai bổ sung hay để kỳ sau kê khai,…Theo dõi ngay bài viết: Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót như thế nào dưới đây để có câu trả lời.

Kê khai hóa đơn đầu vào theo quy định Thông tư số 219/2013/TT- BTC

Tại Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định kê khai với hóa đơn đầu vào như sau:

  • Các khoản thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì sẽ được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt hàng hóa, dịch vụ đã xuất dùng hay còn trong kho.
  • Những trường hợp đơn vị kinh doanh phát hiện hóa đơn đầu vào khi kê khai, khấu trừ có sai sót thì hoàn toàn được phép kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế có thẩm quyền công bố quyết định thanh kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Xử lý hóa đơn đầu vào bị bỏ sót theo quy định như thế nào?

Khi xử lý việc kê khai sót hóa đơn đầu vào, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào quy định pháp luật sau:

  • Quy định tại Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thời điểm xác định thuế GTGT;
  • Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  • Quy định Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC thời hạn và cách thức kê khai hóa đơn đầu vào.

Căn cứ vào những văn bản pháp luật trên, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sót sẽ xử lý như sau:

  • Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào phải tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.
  • Việc kê khai, khấu trừ hóa đơn bỏ sót chỉ được thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, với những đơn vị kinh doanh đã có công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được áp dụng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với những hóa đơn bỏ sót.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Căn cứ theo quy định Thông tư số 219/2013/TT-BTC người nộp thuế được phép kê khai các hóa đơn đầu vào bị sót. Lưu ý, kê khai hóa đơn đầu vào bị sót chỉ có hiệu lực trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 5/2021, Công ty A phát hiện 3 hóa đơn đầu vào từ tháng 3/2021 bị bỏ sót. Khi đó, kế toán sẽ tiến hành kê khai 3 hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào “Mục I Hàng hóa, dịch vụ trong kỳ” trên tờ khai số 01/GTGT của tháng 5/2020.

Cách 2: Thao tác trên phần mềm HTKK bằng cách:

– Người nộp thuế đăng nhập phần mềm HTKK

– Chọn “Thuế Giá Trị Gia Tăng”, chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

– Chọn kỳ kê khai phù hợp rồi tiến hành kê khai như với cách lập tờ khai thuế GTGT thông thường.

Giới thiệu phần mềm hóa đơn đầu vào MISA INBOT

Phần mềm hóa đơn đầu vào MISA INBOT có những tính năng ưu việt sau:

  1. Tự động tra cứu hóa đơn

MISA meInvoice phân tích hóa đơn đầu vào tự động tra cứu và tải hóa đơn từ email nhận được từ nhà cung cấp, tự động đọc hóa đơn từ ảnh chụp, file hóa đơn có sẵn.

2. Tự động phân tích và kiểm tra hóa đơn

Tự động phân tích, kiểm tra thông tin hóa đơn, trạng thái hoạt động của người bán – đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn.

3. Tự động đồng bộ với phần mềm kế toán

Tự động đồng bộ với phần mềm kế toán, giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công mỗi khi phát sinh hóa đơn đầu vào.

4. Tự động lưu trữ và quản lý hóa đơn tập trung

Toàn bộ hóa đơn đầu vào được lưu trữ tập trung trên cùng một địa chỉ duy nhất giúp kế toán dễ dàng tìm kiếm, quản lý hóa đơn.

Doanh nghiệp nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn đầu vào MISA INBOT trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 0983 862 094 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Dùng thử hóa đơn điện tử

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *